LPA – Audyt Warstwowy jako kluczowy element kultury organizacji

LPA

LPA (en. Layered Process Audit) Audyt Warstwowy jest istotnym czynnikiem dojrzałości organizacji. Ważną rolę odgrywają tutaj liderzy produkcji, którzy takie audyty powinni przeprowadzać raz na zmianę. Oczywiście nie chodzi o to, aby co zmianę była audytowana ta sama stacja. Jeśli linia produkcyjna zawiera kilka lub kilkanaście stacji, należy przeaudytować każdą z nich w danym czasookresie. Jakie korzyści dla organizacji przynosi przeprowadzanie ww. audytów?

Możliwość przeprowadzenia wewnętrznej samooceny

Po pierwsze, jeżeli chodzi o przeprowadzenie LPA ze strony liderów, to mają możliwość przeprowadzenia wewnętrznej samooceny tych procesów, za które odpowiadają dla swojej linii produkcyjnej.

Możliwość otrzymania wewnętrznej samooceny

Oprócz tego liderzy mają możliwość otrzymania pozytywnej oceny, która też jest bardzo doceniana z ich strony.  Zawsze jak widzę, że mam takie audyty LPA, gdzie nie ma stwierdzonej niezgodności mówię do lidera „świetna robota – super, że macie tutaj tak odpowiednio tą utrzymaną dokumentację i gratuluję wam tego”.

To jest ta pozytywna informacja, która cały czas często jeszcze nie jest ze strony kierownictwa przekazywana. Dlaczego? Ponieważ z naszej strony oczekuje się, że jeżeli coś wykonujemy dobrze, to należy to do naszych obowiązków. I tutaj nie ma żadnej gratyfikacji ze strony kierownictwa. Natomiast jeżeli już coś wykonamy źle, to wtedy już taka informacja jest przedstawiana niekoniecznie w taki sposób jakbyśmy chcieli.

Możliwość zatrzymania się i popatrzenia „z boku” na linię produkcyjną

To jest też istotne, żebyśmy w inny sposób spojrzeli na ten obszar, którym zarządzamy. Jeżeli jesteśmy liderami danego odcinka produkcyjnego i zastanowili się, czy przykładowo widząc, że nie mam dokumentacji na pierwszym, drugim, trzecim stanowisku z wymaganym poziomie rewizji, to czy tutaj nie mam do czynienia z problemem, który możemy zdefiniować jako systemowy.

LPA jako element podnoszenia świadomości

Jest to ten aspekt, o którym należy wspominać cały czas. Bez pracy nad podnoszeniem świadomości liderów pracowników nasza praca będzie mieć bardzo małą, wymierną wartość. Z tego powodu musimy na każdym kroku tutaj przedstawiać:

– dlaczego takie audyty wielopoziomowe przeprowadzamy

–  zgłaszać wszystkie możliwe niezgodności.

Jeżeli nie mamy tutaj informacji dotyczącej tego, że jakieś działanie jest niezakończone od wielu tygodni, to powinniśmy to wyżej eskalować, żeby lider też nie poczuł się osamotniony. Mi osobiście też zdarzały się takie sytuacje, gdy przechodziłem na linię produkcyjną i mówiłem:

„słuchaj, ale tutaj są niezgodności, niezrealizowane od wielu tygodni”. W odpowiedzi lider informował mnie, że zdaje sobie z tego sprawę, ale osoba z zespołu powiedziała mu że 'nie jestem jego priorytetem dzisiaj’ ”.

To jest coś, co powinniśmy unikać i po prostu pomagać liderom w ich pracy. Mają oni bardzo dużo obowiązków i ich praca jest bardzo odpowiedzialna pod różnym aspektem. Na przykład szkolenie operatorów, wydajność, rozliczanie się ze sztuk niezgodnych czy też wysyłek gotowych wyrobów na magazyn finalny.

Dodatkowo liderzy muszą też często brać udział w testach linii produkcyjnej, przygotować tą linię produkcyjną, później zarządzić tym, żeby te części, które były przeznaczone na testy, nie przedostały się z powrotem do obiegu. Oczywiście za to też odpowiadają inżynierowie procesu i jakości produkcyjnej. Niemniej jednak lider też w taką aktywność jest angażowany.

Robię to, bo kierownictwo ode mnie tego wymaga

No tak – zgadza się. Natomiast ważne jest to, żeby kierownictwo odpowiednio argumentowało naszym liderom z czego to wynika. Działaniem powinno być przeprowadzenie wstępnej kampania uświadamiającej korzyści płynące z przeprowadzania audytów warstwowych.

LPA, a możliwość przypomnienia i skalibrowania wymagań

Kiedy przychodzę i przeprowadzam z innym kierownikiem albo z liderem taki audyt warstwowy, to mogę się skalibrować odnośnie do mojej optyki i oceny czy coś, co widzę na linii produkcyjnej jest niezgodne, czy też jest to zgodne z naszymi wymaganiami zakładowymi.  Są to sytuacje marginalne – ale warto o tym pamiętać.

Możliwość wykazania się

W momencie, kiedy lider ma zgodną linię produkcyjną gdzie:

– nie ma żadnych niezgodności

– nie ma żadnej dokumentacji niezgodnej

– wszyscy operatorzy są przeszkoleni

– jest mało braków

to chce on też przedstawić ją kierownictwu pokazując że ma tutaj wszystko pod kontrolą i właściwie zarządza swoim obszarem.

Możliwość eskalacji

Kiedy liderzy widzą, że osoby zdefiniowane jako ten zespół interdyscyplinarny (inżynier procesu, utrzymania ruchu, osoba zajmująca się opisem danych pojemników dostarczanych z magazynu) nie realizują przypisanych wcześniej działań, to mogą to eskalować. Oczywiście w bardzo dyplomatyczny sposób.

Nie chodzi o to, żeby kruszyć kopię, bo my wszyscy jak spojrzymy na to globalnie „płyniemy tą samą łodzią”. Musimy o tym pamiętać, że komunikacja ze strony lidera na drugi i trzeci poziom musi mieć odpowiedni wydźwięk. Nie może też stawiać w złym świetle pracy pozostałych członków zespołu. Dlaczego? Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. W pracy więcej czasu spędzamy z osobami właśnie z naszego środowiska pracowniczego niż z rodziną.

Dlatego tutaj szacunek powinien być bardzo istotnym elementem, o którym należy pamiętać.

Wiem, że będę produkował zgodne produkty

W momencie, kiedy audyt wielopoziomowy ma wszystkie odpowiedzi zgodne, to wiem, że nie wyprodukujemy wyrobu niezgodnego wysłany do klienta. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu lider zyskuje pewność siebie, jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty, które są weryfikowane w sposób pozytywny na danym stanowisku i na danej linii produkcyjnej.

LPA, a możliwość weryfikacji i szkolenia pracowników

Oprócz tego, że przeprowadzamy audyt wielopoziomowy to w momencie, kiedy pojawia się pytanie dotyczące charakterystyki bezpieczeństwa i widzimy, że jakiś pracownik ma problemy z tym, żeby to odpowiedni sposób wyartykułować albo zinterpretować, to ten czas dedykujemy do tego, żeby też uświadomić takiego pracownika.

Możemy powiedzieć: „to jest charakterystyka krytyczna, ona ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika albo klienta końcowego. Na przykład zablokowanie kolumny kierowniczej albo przebicie opony ze względu na niezbędności materiałowe, które powstaje podczas procesu wulkanizacji.

Musimy pamiętać o tym i uświadamiać naszych pracowników. Dzięki temu będą mieć wiedzę, że na danym stanowisku produkują komponenty, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finalnego użytkownika.

A jeśli chcecie zdobyć kompetencje w zakresie prawidłowego planowania, przeprowadzania zarządzania oraz raportowania audytami warstwowymi, to serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu w formie nagrań video LPA – Audyty Warstwowe.

Dariusz Kowalczyk – trener Automotive Quality Online